Leave Your Message
 • Telefon
 • E-poçta
 • Whatsapp
 • 0102
  hakda
  01

  Kärhanamyza hoş geldiňiz

  biz hakdabiz hakda

  Sanhe Great Wall Import and Export Trade Co., Ltd 2012-nji ýylda döredildi. Kompaniýa Pekin bilen Týanjininiň arasynda, Pekin howa menzilinden 40 km uzaklykda ýerleşýär. Geografiki ýagdaýy üýtgeşik, ýerleşişi has ýokary we transport amatly. Biz dürli plastmassa we rezin önümlerini professional üpjün ediji.
  has giňişleýin gör
  bilen tanşyň

  Önümiň klassifikasiýasy

  Esasy önümlerimiz PVC zolak perdeleri, PVC ýumşak list, Silikon kauçuk list, Witon (FKM) rezin list, köpük rezin list, rezin şlang we süýşmäge garşy pol ýaly ýokary hilli rezin listler.
  bilen tanşyň

  Iň soňky önümimiz

  Haryt eksport etmäge hakymyz bar we 12 ýyllyk ösüş we önümçilik tejribämiz bar. Angliýa, Şwesiýa, Fransiýa, Polşa, Russiýa, Amerika, Braziliýa, Çili, Urugwaý, Awstraliýa, Günorta Koreýa, Singapur, Malaýziýa, Taýland, Hindistan we ş.m. ýaly 30-dan gowrak ýurda eksport edildi.

  nostalgiki stil

  Deňi-taýy bolmadyk hil we hyzmat derejesi

  Toparlar we şahsyýetler üçin hünärleşdirilen hyzmatlary hödürleýäris, iň arzan bahany üpjün etmek bilen hyzmatymyzy optimallaşdyrýarys.

  Göçürip almak üçin basyň
  bilen tanşyň

  Taslama wakalary

  Teamhli toparymyz, ABŞ-da ýerleşýän 3 ofisimiziň hemmesinde müşderilerimiz bilen hyzmatdaşlyk edýär. Biziň wezipämiz, üstünde işleýän islendik taslama üçin ajaýyp dizaýn ideýalaryny we çözgütlerini durmuşa geçirmekdir ... Şol prosesiň dowamynda müşderiniň görkezmelerini, tehniki mümkinçiliklerini üns bilen birleşdirýäris.